Przedsiębiorczość, polityka, rynek energetyczny

2022L

Kod przedmiotu69S2-PPREN
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładównaczenie przedsiębiorczości w rozwoju OZE. Polityka energetyczna – zakres, cele i instrumenty. Struktura bilansu energetycznego państw UE. Światowe zasoby energetyczne. Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię w państwach unijnych. Problemy dywersyfikacji dostaw nośników energetycznych. Stosunki polityczne Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską. Polityka energetyczna i ekologiczna w zakresie wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii: cele, przyjęte rozwiązania, instrumenty, działania. Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w rozwoju OZE.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., ., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi