Praca magisterska

2022Z

Kod przedmiotu69S2-PRMA
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi