Praca magisterska

2022L

Kod przedmiotu69S2-PRMA2
Punkty ECTS 12
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi