Specjalizacyjne seminarium magisterskie

MSc seminar

2022Z

Kod przedmiotu69S2-SSM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacki B. , Wybrane zagadnienia związane z metodolog badań naukowych, t. 96, Roczniki nauk rolniczych, 2009, s. 38-46 2) Rudnicki F. , O niektórych problemach i twórczym charakterze nauk rolniczych, t. 29, Fragm. Agron, 2012, s. 7-16 3) MNiSzW, Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/43d99d24cf04fbcae3f1352bd5e7a6b8.pdf, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi