Specjalizacyjne seminarium magisterskie

2021L

Kod przedmiotu69S2-SSMA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńGromadzenia źródeł literatury naukowej adekwatnej do podjętego problemu badawczego. Omówienie zasad redagowania pracy magisterskiej. Przygotowanie schematu pracy magisterskiej z uwzględnieniem typowych rozdziałów dla tego typu opracowań naukowych oraz ich realizacja. Weryfikacja statystyczna/logiczna uzyskanych wyników badań. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych z wybranych etapów realizacji pracy magisterskiej. Przedstawienie kompletnej, końcowej wersji pracy magisterskiej w edytorze tekstu (Word), ogólna ocena komplementarności badań, ich dokumentacji, wnioskowania i estetyki wykonania pracy.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnego wyszukiwania literatury naukowej, interpretacji danych, przygotowania prezentacji, redagowania i wykonania pracy magisterskiej
Literatura podstawowa1) Klepacki B. , Wybrane zagadnienia związane z metodolog badań naukowych, t. 96, Roczniki nauk rolniczych, 2009, s. 38-46 2) Rudnicki F. , O niektórych problemach i twórczym charakterze nauk rolniczych. , t. 29, Fragm. Agron. , 2012, s. 7-16 3) MNiSzW, Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. , https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/43d99d24cf04fbcae3f1352bd5e7a6b8.pdf, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi