Środowiskowe skutki przemysłu energetycznego

2022L

Kod przedmiotu69S2-SSPE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładównaczenie przemysłu wydobywczego i energetycznego w rozwoju cywilizacyjnym świata - wstęp do przedmiotu. Zakłady energetyczne jako przedsiębiorstwa o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Oddziaływanie elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, lokalnych źródeł spalania paliw i zakładów petrochemicznych na środowisko - efekty w skali lokalnej, regionalnej, kontynentalnej i globalnej (oddziaływania składowisk odpadów paleniskowych na powietrze, wodę i glebę, zjawiska smogu czarnego i fotochemicznego, kwaśne deszcze, zmiany klimatu). Degradacja ekosystemów leśnych, przykład czarnego trójkąta. Wskaźniki jakości powietrza. Trendy jakości powietrza w różnych częściach świata wywołane zmianami gospodarczymi. Problem hałasu przemysłowego i środowiskowego. Energetyka jądrowa a środowisko. Systemy ograniczania negatywnego wpływu przemysłu energetycznego na środowisko.,ĆWICZENIA:Badania właściwości chemicznych i fizycznych wybranych zanieczyszczeń powietrza pochodzenia energetycznego. Pomiary poziomów zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym i hałasu (poziomu dźwięku ponadnormatywnego). Badanie wpływu zanieczyszczeń generowanych przez przemysł na organizmy żywe. Analiza międzynarodowych baz danych o zanieczyszczeniach i zagrożeniach środowiska. Mapowanie poziomów hałasu przemysłowego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Obliczenia propagacji dźwięku w środowisku.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karaczun Z., Obidowska G., Indeka L., Ochrona środowiska - współczesne problemy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2016, s. 2) Juda-Rezler K., Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi