Technologie informacyjne w ekoenergetyce

2021L

Kod przedmiotu69S2-TECHIE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:Procedury analizy statystycznej wyników badań do prac magisterskich z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz programu STATISTICA. Wspomaganie komputerowe analiz ekonomicznych i środowiskowych, w tym analiza LCA
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:Procedury analizy statystycznej wyników badań do prac magisterskich z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz programu STATISTICA. Wspomaganie komputerowe analiz ekonomicznych i środowiskowych, w tym analiza LCA.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, UWM Olsztyn, 2004, s. 170
Literatura uzupełniająca
Uwagi