Technologie pozyskiwania biomasy i konwersja jej do biopaliw

Technologies of biomass production and conversion to energy

2021L

Kod przedmiotu69S2-TPB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Kwiatkowski J., Krzyżaniak M., Lajszner W., Graban Ł, Wieloletnie rośliny energetyczne, Multico, 2012 2) Lisowski A., Technologie zbioru roślin energetycznych. , SGGW Warszawa,, 2010 3) jaak van Loo, Jaap Koppejan., The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing. ., Routledge, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi