Wykorzystanie energii ziemii i pompy ciepła

2021L

Kod przedmiotu69S2-WEZPC
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówasoby energii geotermalnej w Polsce i na Świecie. Charakterystyka gruntu pod względem wykorzystania w celach energetycznych. Odwierty geotermalne. Poziome gruntowe wymienniki ciepła. Rurowe powietrzne gruntowe wymienniki ciepła. Rodzaje pomp ciepła. Zasady doboru pomp ciepła. Możliwości wykorzystania pomp ciepła w różnych układach technologicznych i budynkach.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Wykonanie projektu gruntowego wymiennika ciepła, dobór pompy ciepła w zależności od obciążenia cieplnego budynku oraz zużycia c.w.u
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rubik M, Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, 2000 2) Strzyżewski Janusz, Pompy ciepła. Zasady działanie i wybór rozwiązań, Wiedza i Praktyka, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi