Wykorzystanie energii słońca

2021L

Kod przedmiotu69S2-WYKS
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówagadnienia heliofizyki. Podstawy projektowania systemów fototermicznych. Podstawy projektowania systemów fotowoltaicznych. Układy hybrydowe. Budownictwo pasywne wykorzystujące aktywnie i pasywnie energie promieniowania słonecznego.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przeanalizowanie realizacji doboru instalacji fototermicznych do ogrzewania wody użytkowej, basenu jak również regeneracji magazynów wody lodowej. Przeanalizowanie realizacji projektu doboru i konfiguracji instalacji fotowoltaicznych wyspowych oraz podłączonych do sieci elektroenergetycznej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smolec W., Fototermiczna Konwersja Energii Słonecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000 2) Szymański B, Instalacje Fotowoltaiczne, GloBEnergia, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi