Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze biznesu, administracji, mediów, kultury, edukacji i nauki a także w firmach infobrokerskich, centrach analizy danych, ośrodkach informacji biznesowej oraz w redakcjach, wydawnictwach, bibliotekach i innych instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, łatwość dostosowania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, negocjowania, itp.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia Polski
3
ZAL-O
Wykład
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład do wyboru (historia filozofii lub etyka)
3
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Nauka o książce i bibliotece
6
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Wstęp do bibliotekarstwa
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Źródła informacji
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Nauka o informacji
3,5
ZAL-O
Wykład
30
Prawne podstawy operowania informacją
3,5
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Heurystyka informacyjna
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Internet w pracy bibliotekarza
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Opracowanie formalne dokumentów
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Usługi biblioteczno-informacyjne
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Literatura polska
3
ZAL-O
Wykład
30
Literatura powszechna
3
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia kultury
3
ZAL-O
Wykład
30
Metody zarządzania
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza i opracowanie dokumentów
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjne i użytkownicy informacji
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Zarządzanie wiedzą i informacją
2,5
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Literatura regionalna
6
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Czytelnictwo
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia książek i bibliotek
3
ZAL-O
Wykład
30
Opracowanie rzeczowe dokumentów
6
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
V - Specjalizacyjne
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia ogólna
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Systemy komunikowania w nauce
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia książek i bibliotek
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Terminologia informatologiczna w języku angielskim
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tworzenie stron WWW
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia sztuki
2
ZAL-O
Wykład
30
Prasoznawstwo
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Komunikacja społeczna i medialna
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Metodyka pracy z czytelnikiem
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona dziedzictwa bibliotecznego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tworzenie stron WWW
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesny rynek wydawniczy i księgarski
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0