Analiza i kreowanie trendów - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Filozofia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Logika praktyczna
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Analiza zjawisk i form kultury
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Antropologia potrzeb
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Myślenie i działania projektowe
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wprowadzenie do analizy trendów
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Badania użytkowników
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Antropologia filozoficzna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Socjologia i antropologia kultury współczesnej
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Socjologia konsumpcji
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Statystyka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat kreatywnego myślenia
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zachowania ekonomiczne podmiotów rynku
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zmiany społeczne i demograficzne
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
30,0