Analiza i kreowanie trendów - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata

Analiza i kreowanie trendów

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Filozofia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Informatologia
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Logika praktyczna
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Socjologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Analiza zjawisk i form kultury
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teorie kształtowania potrzeb
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wprowadzenie do analizy trendów
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Metodologia badań naukowych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Antropologia filozoficzna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Demografia
2
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Socjologia i antropologia kultury współczesnej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Socjologia konsumpcji
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teorie zmian społecznych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zachowania ekonomiczne podmiotów rynku
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zachowania informacyjne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztat kreatywnego myślenia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Antropologia rynku
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Kreowanie rynków
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metody i narzędzia w analizie trendów
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Wykład monograficzny I (filozoficzny)
2
ZAL-O
Wykład
30
Badania i analizy marketingowe
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Diagnoza i prognoza społeczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ekonomia środowiska
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Kultura masowa i konsumpcja
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody ilościowe badań społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zarządzanie informacją i wiedzą
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ekologia informacji i wiedzy
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II (informatologiczny)
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny III (ekonomiczny)
2
ZAL-O
Wykład
30
Design społeczny (warsztat)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody jakościowe badań społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Morfologia innowacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Społeczeństwo informacyjne
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wybrane elementy historii i teorii sztuki
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zarządzanie marką
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium interdyscyplinarne
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny IV (socjologiczny)
2
ZAL-O
Wykład
30
Design społeczny (warsztat)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Media społecznościowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody i narzędzia komunikacji marketingowej
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Multimodalność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Myślenie i działanie projektowe (warsztat)
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Statystyka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wymiana dóbr i idei w internecie (warsztat )
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie projektem inwestycyjnym
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Teoria innowacji społecznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Antropologia przyszłości
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Etyka życia gospodarczego i działań społecznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Kultura techniki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prototypowanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot fakultatywny w języku angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka wystąpień publicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL
Ćwiczenia
160
SUMA
30,0