Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2018Z

Kod przedmiotu1400SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu.
Opis wykładówPodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Pojęcie własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenie praw autorskich(plagiat i piractwo intelektualne).
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementarnymi zasadami, pojęciami oraz procedurami prawa ochrony własności intelektualnej.
Literatura podstawowa1) E.Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca1) , , ,
UwagiBrak.