Antropologia przyszłości

2019L

Kod przedmiotu1472S1-ANTPRZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceAntropologia kulturowa, antropologia filozoficzna
Wymagania wstępneZnajomość ogólnej problematyki antropologicznej, koncepcji natury ludzkiej
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń obejmują problematykę przyszłości przedstawicieli gatunku homo sapiens. Problem sztucznej inteligencji jako protezy ludzkiej świadomości. Komputer jako technologi definiująca. Od ludzkości splanetyzowanej (de Chardin) po ludzkie sieci; przyszłość natury ludzkiej w literaturze futurystycznej i science fiction. Eugenika - konsekwencje społeczne, moralne dylematy. Rozwój technologii poszerzających ludzkie możliwości intelektualne i percepcję - konsekwencje kulturowe.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia ma być ukazanie trendów rozwojowych cywilizacji i kultury w kontekście przemian antropologicznych gatunku homo sapiens. Zajęcia będą obejmowały problematykę sztucznej inteligencji, protez ludzkiej świadomości, koncepcji homo superior, problematykę eugeniczną oraz konsekwencje moralne wynikłe ze spodziewanych przemian.
Literatura podstawowaE. Nowicka "Świat człowieka-świat kultury", Warszawa 2004 B. Olszewska-Dyoniziak "Zarys antropologii kulturowej", Zielona Góra 2000 J. Gajda "Antropologia kulturowa", Toruń 2004 L. Stevenson, D.L. Haberman "Dziesięć koncepcji natury ludzkiej", Wrocław 2001 E. Fromm "Niech się stanie człowiek" , Warszawa-Wrocław 2000 J.D. Bolter "Człowiek Turinga, Warszawa 1990 J. Habermas "Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?", Warszawa 2003 A. Finkielkraut "Zagubione człowieczeństwo", Warszawa 1999 P. Teilhard de Chardin "Człowiek", Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi