Antropologia rynku

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-ANTRY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa Lakomy M. 2009. Rynek, istota i geneza. Wyd. Maternus Media, Kraków. Aldridge A. 2006. Rynek. Wyd. Sic, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi