Antropologia rynku

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-ANTRY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceekonomia
Wymagania wstępnepodstawy ekonomii, historia
Opis ćwiczeńIdentyfikacja związków miedzy antropologia a ekonomią. Historyczny rozwój rynków. Wpływ postępu technicznego na rozwój rynków. Wartości i etyka w procesie wytwarzania i wymiany. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich. Proces globalizacji i rynek w sieci.
Opis wykładówPojęcie antropologii ekonomii. Antropologia wymiany i pieniądza. Filozofia jako prekursorka ekonomii. Istota ekonomii. Rynek w religiach świata. Dyskusyjne właściwości rynku. Podejście do ryzyka i wartości. Konsument jako osobowość wyalienowana. Internet jako nowa przestrzeń wymiany.
Cel kształceniaRozszerzenie wiedzy na temat podłoża i ewolucji ekonomicznych zachowań człowieka z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego i historycznego.
Literatura podstawowa1) Lakomy M., Rynek, istota i geneza, t. 1, Maternus Media Kraków, 2009, s. 250 2) Aldridge A., Rynek, t. 1, Sic Warszawa, 2006, s. 250
Literatura uzupełniająca1) Czarkowska L., wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa., Antropologia ekonomiczna, 1999r., tom 1, 350s. 2) From E., wyd. PIW, Zdrowe społeczeństwo., 1996r., tom 1, 300s.
Uwagi