Analiza zjawisk i form kultury

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-AZFK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza ogólna dotycząca zjawisk i form kultury wyniesiona ze szkoły średniej.
Opis ćwiczeńPrzedstawienie programu i literatury. Zapoznanie z kryteriami i formą uzyskania oceny. Pojęcia kultura i cywilizacja, natura i kultura. Składniki kultury. Periodyzacja dziejów kultury europejskiej. Wielość definicji kultury jako konsekwencja zróżnicowania szczegółowych nauk o kulturze. Refleksja nad kulturą obecna w różnych nurtach badawczych. Konkurencyjne wizje dziejów kultury. Podziały i typologie kultur.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNakreślenie zarysu problematyki kultury jako kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz przedstawienie i analiza wybranych zjawisk i form kultury.
Literatura podstawowa1) S. Czarnowski, 1. S. Czarnowski, Kultura, [w]: Dzieła, t.1, Warszawa 1956. 2. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966. 3. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995. 4. A. L. Kroeber, Istota kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 5. B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958. 6. K. Marks, Dzieła, t.1, Warszawa 1980. 7. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978. 8. C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970. 9. F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1971. 10. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981. 11. L. Zachariasz, Kultura. Jej status i poznanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999., Warszawa, 1956
Literatura uzupełniająca
Uwagi