Badania i analizy marketingowe

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-BiAM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceekonomia; podstawy prognozowania; metodologia badań naukowych
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza ekonomiczna oraz z zakresu prognozowania gospodarczego; znajomość podstawowych metod oraz technik badawczych i analitycznych.
Opis ćwiczeńGlobalizacja i nowe trendy w zachowaniach konsumentów; Systemy informacji wspomagające decyzje marketingowe; Analizy ilościowe i jakościowe w marketingu; Analizy poszczególnych elementów marketingu mix i analiza nabywcy; Metody ilościowe i jakościowe w analityce marketingowej; Analizy skuteczności i efektywności działań marketingowych'
Opis wykładówZasady konkurowania na rynku wymagają coraz bardziej szczegółowej i gruntownej wiedzy o otoczeniu podmiotów rynku oraz o nich samych. Tak dynamiczna sytuacja generuje zapotrzebowanie na dane, które pochodzą z różnych źródeł, wymagających oceny ich jakości. Korzystanie z danych umożliwia tworzenie informacji, na podstawie której podejmowane są decyzje w zakresie: zmian w oczekiwaniach i preferencjach nabywców, w poziomie ich satysfakcji, zmiany pozycji konkurencyjnej firmy na tle konkurentów, skuteczności i efektywności stosowanych działań marketingowych.
Cel kształceniaAktywność marketingowa prowadzi do sytuacji decyzyjnych w zakresie struktury narzędzi marketingowych i nakładów na marketing, obciążonych niepewnością w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych, dlatego umiejętność wsparcia decyzji o wyborze i dostrzeganiu potencjalnych kierunków rozwoju rynku, niwelujących ryzyko działań jest podstawowym celem kształcenia.
Literatura podstawowa1) Marianna Strzyżewska, Małgorzata Rószkiewicz, 2002r., "Analizy marketingowe", wyd. Difin, t.1; 2) Małgorzata Rószkiewicz, 2002r., "Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych", wyd. C.H. Beck; 3) Małgorzata Rószkiewicz, 2002r., "Metody ilościowe w badaniach marketingowych", wyd. PWN, t.1.
Literatura uzupełniająca
Uwagi