Ekologia informacji i wiedzy

2018L

Kod przedmiotu1472S1-EIiW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInformatologia, Zachowania informacyjne, Zarządzanie informacją i wiedzą
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu informatologii, zachowań informacyjnych, zarządzania informacją i wiedzą
Opis ćwiczeńEkologia informacji i wiedzy w praktyce. Edukacja ekoinformacyjna oraz techniki aktywnego przyswajania informacji. Etyka informacyjna. Indywidualna infosfera (źródła informacji i kanały komunikacji). Indywidualne zarządzanie informacją i wiedzą. Analiza i tworzenie ekoinformacji na wybrany temat. Szanse i zagrożenia współczesnego środowiska informacyjnego.
Opis wykładówEkosystem informacyjny XXI w. Kultura informacji. Prawa i prawidłowości informacji. Bariery informacyjne. Kompetencje informacyjne. Dzielenie się wiedzą. Ekologia informacji jako domena badawcza. Koncepcje, metody i badania związane z ekologią informacji. Innowacje, kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą.
Cel kształceniaZaznajomienie z innowacyjną, inter- i multidyscyplinarną domeną badawczą - ekologią informacji.
Literatura podstawowa1) Kisilowska, Małgorzata, Kultura informacji , Warszawa: SBP, 2016 2) Babik, Wiesław, Ekologia informacji, Kraków: Wydaw. UJ, 2014 3) Babik, Wiesław, Ekosystem informacyjny człowieka w XXI wieku W: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Pod red. E. Głowackiej i in., Toruń: Wydaw. UMK, 2016, s. 13-37 4) Red. Babik W, Nauka o informacji, Warszawa: SBP, 2016 5) Świgoń, Marzena, Bariery informacyjne W: Nauka o informacji. Red. W.Babik. , Warszawa: SBP, 2016, s. 457-467 6) Materska, Katarzyna, Infonada - przyczynek do ekologii informacji w polskim środowisku naukowym. W: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Pod red. E. Głowackiej i in., Toruń: Wydaw. UMK, 2016 7) Osińska, Vaclava, Wizualizacja informacji, Toruń: Wydaw. UMK, 2016
Literatura uzupełniająca1) Dragt, Els (2017). How to research trends. Bispublishers. Kjaer, Anne L. (2014). The trend management toolkit: a practical guide to the future. Palgrave Macmillan. Singh, Sarwant (2012). New mega trends. Implications for our future lives. Nauka o informacji w okresie zmian (2016; 2014; 2013). Red. B. Sosińska-Kalata i in. Warszawa: SBP. Mierzecka-Szczepańska, Anna (2013). Badania zachowań informacyjnych. Warszawa: SBP. Świgoń, Marzena (2015). Dzielenie się wiedzą i informacją. Wydaw.UWM. Świgoń, Marzena (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Wydaw.UWM. Współczesne oblicza informacji i komunikacji. (2016) Red. Głowacka E. i in. Toruń: Wydaw.UMK. Buzan T. (2002). Podręcznik szybkiego czytania. Łódź Buzan T. (1999). Pamięć na zawołanie. Łódź Buzan T. (2000). Rusz głową. Łódź., tom
Uwagi