Ekonomia

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-EKON
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBegg D.; Fisher S.; Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2007 i następne wydania; M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi