Ekonomia środowiska

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-EKSROD
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. 2002. Red. Fiedor B. Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 2) Żylicz T. 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi