Etyka życia gospodarczego i działań społecznych

2019L

Kod przedmiotu1472S1-EZGiDS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceetyka
Wymagania wstępneznajomość podstawowych kategorii z zakresu etyki
Opis ćwiczeńĆwiczenia podzielone zostaną na dwa bloki zagadnień, które będą omawiane przy aktywnym zaangażowaniu studentów. Pierwszy blok będzie dotyczył praktycznego wymiaru etyki życia gospodarczego, w tym: konfliktów moralnych w biznesie (odpowiedzialność społeczna a lojalność wobec firmy, obowiązek informacji a tajemnice firmowe itp.), etyki różnych modeli ładu rynkowego, problematyki przekupstwa, praktyk monopolistycznych, kodeksów etycznych firm wobec praw pracowniczych, bogactwa i ubóstwa jako problemu etycznego, podstaw odpowiedzialnej konkurencyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu, kwestii etycznych władztwa korporacyjnego. Drugi zaś blok dotyczyć będzie praktycznego wymiaru zagadnień z zakresu etyki społecznej : spór o fundamentalne wartości etyki społecznej (wolność vs równość, indywiduum vs wspólnota), kwestia nieposłuszeństwa obywatelskiego, dylematy moralne zawodów zaufania publicznego.
Opis wykładówWykład stanowi historyczne, merytoryczne i metodologiczne wprowadzenie w problematykę etyki życia gospodarczego i działań społecznych. Omówiona zostanie główna problematyka oraz wyjaśnione podstawowe kategorie z zakresu etyki gospodarczej (w tym etyki biznesu oraz etyki zarządzania) oraz etyki społecznej (w tym etyki zasad współdziałania społecznego, etyki praw człowieka, etyki polityki, etyki zawodowej, etyki sportu).
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi problemami etyki życia gospodarczego i działań społecznych.
Literatura podstawowaB. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wrocław 2011; Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. nauk. W. Gasparski, Warszawa 2012; W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2004; Etyka w życiu publicznym, red. S. Sowiński, Warszawa 2012; J. Teichmann, Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002; Przyzwoitość w zarządzaniu, red. nauk. Z. Malara, Wrocław 2014.
Literatura uzupełniająca
Uwagi