Informatologia

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-IFO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne
Wymagania wstępneUmiejętność korzystania z Internetu
Opis ćwiczeńŹródła informacji, ich rodzaje i typologie. Informacja naukowa i techniczna (patentowa i normalizacyjna). Zjawisko Ukrytego Internetu. Międzynarodowe naukowe pełnotekstowe i abstraktowe bazy danych oraz indeksy cytowań dostępne w Internecie oraz sieci UWM.
Opis wykładówGeneza działalności informacyjnej w kraju i na świecie. Kształtowanie się nazwy i przedmiotu informatologii - nauki o informacji, wiedzy i człowieku. Modele oraz mapa Information Science (IS). Współczesne obszary badawcze IS. Terminologia informatologii. Związki informatologii z innymi dyscyplinami oraz analizą trendów. Metodologia informatologii. Organizacja i zarządzanie informacją naukową w Polsce.
Cel kształceniaZaznajomienie studentów ze specyfiką i rozwojem informatologii (nauki o informacji), terminologią, metodologią i współczesnymi kierunkami badań informatologicznych. Ukazanie związków zarządzania informacją z zarządzaniem trendami.
Literatura podstawowa1) Red. Babik W., Nauka o informacji, Warszawa: Wydaw.SBP, 2016 2) Red. Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa, Warszawa: Wydaw.SBP, 2016 3) Red. Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian. Koncepcje, metody, badania, praktyki, Warszawa: Wydaw. SBP, 2014 4) Red.Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian., Warszawa: Wydaw.SBP, 2013 5) Zins Ch., Knowledge map of Information Science, t. 58, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2007, s. 526-535 6) -, 1) Red. Babik W., Nauka o informacji, t. , Warszawa: Wydaw.SBP, 2016, s. 2) Red. Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa, t. , Warszawa: Wydaw.SBP, 2016, s. 3) Red. Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian. Koncepcje, metody, badania, praktyki, t. , Warszawa: Wydaw. SBP, 2014, s. 4) Red.Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian., t. , Warszawa: Wydaw.SBP, 2013, s. 5) Zins Ch., Knowledge map of Information Science, t. 58, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2007, s. 526-535 , Warszawa: Wydaw.SBP, -
Literatura uzupełniająca1) czasopismo, ZIN. Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne, t. , , , s. 2) czasopismo, PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, t. , , , s. 3) Zins, Ch., Redefining information science: from “information science” to “knowledge science”, t. 62, Journal of Documentation, 2006, s. 447-461 4) Zins, Ch., Classification Schemes of Information Science: twenty-eight scholars map the field, t. 58, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2007, s. 645-672 5) Kjaer, A., The trend management toolkit: a practical guide to the future, t. , Palgrave Macmillan, 2014, s. 6) Singh, S., New mega trends. Implications for our future lives, t. , Palgrave Macmillan, 2012, s. 7) Świgoń, M., Zarządzanie wiedzą i informacją, t. , Wydaw. UWM, 2012, s. 8) Świgoń, M., Dzielenie się wiedzą i informacją, t. , Wydaw. UWM, 2015, s. 9) Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet, t. , Wydaw. UMK, 2015, s. 10) Red. Głowacka E. i in., Współczesne oblicza komunikacji i informacji, t. , Wydaw. UMK, 2016, s. 11) Dragt E., How to research trends, t. , Bispublishers, 2017, s.
Uwagi