Kreowanie rynków

Markets creating

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-KRYN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceekonomia; zachowania ekonomiczne podmiotów rynku; ...
Wymagania wstępneStudent powinien znća podstawowe prawa rynkowe, elementy rynku i jego mechanizmy. Umie identyfikować zależności przyczynowo-skutkowe oraz potrafi prawidłowo je zinterpretować, korzystając w sposób umiejętny z dostępnych danych wtórnych. Potrafi identyfikować szanse i zagrożenia otoczenia rynkowego oraz dostrzec prawidlowści o charakterze tendencji i umiejętnie, w sposób przedsiębiorczy na nie zareagowąc. Rozumie potrzebę wagę działania przedsiębiorczego.
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń związana jest z zagadnieniami rynkowymi, funkcjonowaniem rynku, gromadzeniem danych rynkowych, dostrzeganiem szans i zagrożeń rynkowych, identyfikowaniem i kalkulowaniem ryzyka, wykorzystaniem ICT w komunikacji z podmiotami rynku, formułowaniem zamierzeń i celów rynkowych, określaniem pola rynkowego, analizą sektorową.
Opis wykładówPodobnie jak w przypadku ćwiczeń, treść wykładów wiąże się jest z zagadnieniami rynkowymi, funkcjonowaniem rynku, gromadzeniem danych rynkowych, dostrzeganiem szans i zagrożeń rynkowych, identyfikowaniem i kalkulowaniem ryzyka, wykorzystaniem ICT w komunikacji z podmiotami rynku, formułowaniem zamierzeń i celów rynkowych, określaniem pola rynkowego, analizą sektorową, związaną z dyskutowaniem i teoretyczną analizą tych zagadnień.
Cel kształceniaWykształcenie postawy przedsiębiorczej, umiejętności dostrzegania i reagowania na identyfikowane szanse rynkowe w otoczeniu konkurencyjnym.
Literatura podstawowa1); 2)
Literatura uzupełniająca1)
Uwagi