Kreowanie rynków

Markets creating

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-KRYN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1); 2)
Literatura uzupełniająca
Uwagi