Kultura techniki

2019L

Kod przedmiotu1472S1-KUT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPojęcie i zakres kultury; technika jako aspekt kultury i cywilizacji; techniczna determinacja przemian społecznych, ekonomicznych, cywilizacyjnych i kulturowych; możliwości i zagrożenia techniki; rozumienie współczesnych relacji między techniką a kulturą, formami życia społecznego oraz indywidualnymi potrzebami człowieka. Praktyczne konsekwencje technonauki, antropologiczne i kulturowe następstwa techniki i technologii. Ograniczenia i potencjał rozwoju na styku nauki, techniki i kultury. Analiza istniejących zagrożeń w wymiarze indywidualnym, społecznym, kulturowym i politycznym. Kultura, technika a bezpieczeństwo.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie i zrozumienie relacji między współczesną kulturą a wpływami technicznymi i technologicznymi. Poznanie przeobrażeń współczesnej nauki pod wpływem techniki oraz jej praktycznych zadań.
Literatura podstawowa1) Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności, t. , Warszawa, 2011, s. 2) Jameson F., Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, t. , Kraków, 2011, s. 3) Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, t. , Warszawa, 2006, s. 4) Aicher O., Świat jako projekt, t. , Wrocław, 2016, s. 5) Klein N., No Logo. Bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy, t. , Warszawa, 2014, s. 6) Barney D., Społeczeństwo sieci, t. , Warszawa, 2008, s. 7) Castells M., Społeczeństwo sieci, t. , Warszawa, 2007, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak