Metodologia badań naukowych

2017L

Kod przedmiotu1472S1-MBN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającelogika praktyczna
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć z logiki elementarnej
Opis ćwiczeńPoznawanie metod naukowych (indukcja, dedukcja, redukcja, metoda fenomenologiczna) na konkretnych przykładach. Logika pytań w praktyce. Poszukiwanie istoty nauki na podstawie wybranych tekstów..
Opis wykładówO różnych znaczeniach słowa "nauka". Przypomnienie rodzajów rozumowań i błędów w rozumowaniach. Przedstawienie podstawowych metod stosowanych w różnych naukach. Prezentacja logiki pytań. Wybrane elementy z filozofii nauki: teorie faktu naukowego, teorie prawa naukowego, kryterium demarkacyjne, zagadnienie rozwoju nauki, problem statusu poznawczego teorii naukowych,
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie z ogólnymi metodami naukowymi i podstawowymi koncepcjami z filozofii nauki.
Literatura podstawowa1) Bocheński J.M. , Współczesne metody myślenia, W drodze, 1988 2) Hajduk Z. , Ogólna metodologia nauk, KUL, 2007 3) Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Petrus, 2009
Literatura uzupełniająca1) Sady W., Spór o racjonalność naukową, Funna, 2000 2) Przybyłowski, J. , Logika z ogólną metodologią nauk : podręcznik dla humanistów, UG, 1995
Uwagi