Media społecznościowe

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-MEDSPOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują zagadnienia teoretyczne związane ze zjawiskiem mediów społecznościowych i sieci społecznych. Omawiane są przykłady mediów społeczniościowych na tle trendów rozwoju społeczeństwa sieci. Przedstawione zostają sposoby jakościowych i ilościowych badań mediów społecznościowych. Zajęcia warsztatowe pokazują w jaki sposób pozyskiwać dostępne w mediach społecznościowych dane społeczne, jak je przetwarzać za pomocą dostępnych programów i aplikacji komputerowych, jak analizować i interpretować wyniki.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania danych dostępnych w mediach społecznościowych zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym. Studenci podczas ćwiczeń w formie warsztatów będę poznawali wybrane i dostępne programy i aplikacje służące do pozyskiwania i analizy danych pochodzących z takich mediów społecznościowych jak Facebook, Twitter czy Youtube.
Literatura podstawowaRobert V. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012. Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008 Derek Hansen, Ben Schneiderman, Marc A. Smith, Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from Connected World, Burlington 2011 danah boyd, Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, "Journal of Computer-Mediated Communication", 2007, 13, 210-230.
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak