Media społecznościowe

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-MEDSPOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują zagadnienia teoretyczne związane ze zjawiskiem mediów społecznościowych i sieci społecznych. Omawiane są przykłady mediów społeczniościowych na tle trendów rozwoju społeczeństwa sieci. Przedstawione zostają sposoby jakościowych i ilościowych badań mediów społecznościowych. Zajęcia warsztatowe pokazują w jaki sposób pozyskiwać dostępne w mediach społecznościowych dane społeczne, jak je przetwarzać za pomocą dostępnych programów i aplikacji komputerowych, jak analizować i interpretować wyniki.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania danych dostępnych w mediach społecznościowych zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym. Studenci podczas ćwiczeń w formie warsztatów będę poznawali wybrane i dostępne programy i aplikacje służące do pozyskiwania i analizy danych pochodzących z takich mediów społecznościowych jak Facebook, Twitter czy Youtube.
Literatura podstawowa1) Robert V. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2012 2) Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2008 3) Derek Hansen, Ben Schneiderman, Marc A. Smith, Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from Connected World, Burlington, 2011 4) Paul Levison, Nowe nowe media, Poznań: WAM, 2010 5) Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa: WAiP, 2007
Literatura uzupełniająca1) Daniel Miller, wyd. Cambridge-Malden: Polity Press, Tales From Facebook, 2011r., tom 2) Marta Majorek, wyd. Krakow: WUJ, Kod Youtube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności , 2015r., tom 3) Halavais, Alexander, wyd. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, 2012r., tom 4) Dariusz Jemielniak, wyd. Warszawa: Poltex, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii – największego projektu współtworzonego przez ludzi, 2013r., tom
UwagiBrak