Metody ilościowe badań społecznych

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-MIBS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSocjologia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych metod i technik badań społecznych
Opis ćwiczeń1. Proces projektowania badań 2. Sposoby doboru próby badawczej 3. Charakterystyka badań sondażowych 4. Budowa kwestionariusza ankiety/wywiadu, klasyfikacja błędów popełnianych przy konstrukcji narzędzia badawczego 5. Sposoby porządkowania i kodowania danych 6. Raport z badań
Opis wykładów----
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie teoretycznych i praktycznych wiadomości dotyczących prowadzenia badań ilościowych, w tym zapoznanie z metodami i technikami badawczymi, sposobem doboru próby i konstrukcją narzędzi badawczych
Literatura podstawowaE. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice1995.
Literatura uzupełniająca
Uwagi----