Metody ilościowe badań społecznych

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-MIBS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSocjologia
Wymagania wstępneznajomość podstawowych metod i technik badań społecznych
Opis ćwiczeń1. Proces projektowania badań 2. Sposoby doboru próby badawczej 3. Charakterystyka badań sondażowych 4. Budowa kwestionariusza ankiety/wywiadu, klasyfikacja błędów popełnianych przy konstrukcji narzędzia badawczego 5. Sposoby porządkowania i kodowania danych 6. Raport z badań
Opis wykładów----
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie teoretycznych i praktycznych wiadomości dotyczących prowadzenia badań ilościowych, w tym zapoznanie z metodami i technikami badawczymi, sposobem doboru próby i konstrukcją narzędzi badawczych
Literatura podstawowa1) Nowak, S. , Metodologia badań społecznych, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2007 2) Creswell, J.W., , Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wyd. UJ, 2013 3) Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2013 4) Nawojczyk, M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: SPSS, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi----