Metody jakościowe badań społecznych

Qualitative Methods of Social Sciences

2018L

Kod przedmiotu1472S1-MJBS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBadania jakościowe: teorie i strategie. Projektowanie badania jakościowego. Metody badań jakościowych. Opracowywanie materiału empirycznego. Obserwacja jako metoda badawcza. Wywiad pogłębiony jako metoda badawcza. Socjometria jako metoda badawcza. Analiza treści przekazów. Metoda biograficzna w badaniach społecznych. Wirtualna etnografia. Badania monograficzne.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzedmiot ma służyć nabyciu wiedzy dotyczącej jakościowych metod i technik w badaniach społecznych oraz nabyciu umiejętności prowadzenia badań jakościowych.
Literatura podstawowa1) Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2013 2) Silverman, D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 3) Silverman, D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 4) Denzin, N. i Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 5) Denzin, N. i Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 6) Fatyga, B. (red.), Praktyki badawcze, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi