Metody jakościowe badań społecznych

2018L

Kod przedmiotu1472S1-MJBS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBadania jakościowe: teorie i strategie. Projektowanie badania jakościowego. Metody badań jakościowych. Opracowywanie materiału empirycznego. Obserwacja jako metoda badawcza. Wywiad pogłębiony jako metoda badawcza. Socjometria jako metoda badawcza. Analiza treści przekazów. Metoda biograficzna w badaniach społecznych. Wirtualna etnografia. Badania monograficzne.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzedmiot ma służyć nabyciu wiedzy dotyczącej jakościowych metod i technik w badaniach społecznych oraz nabyciu umiejętności prowadzenia badań jakościowych.
Literatura podstawowaE. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2013, red. M. Malikowski, M. Niezgoda, Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, T. II, WSSG w Tyczynie 1997.
Literatura uzupełniająca
Uwagi