Metody i narzędzia w analizie trendów

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-MNAT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń obejmuje zapoznanie studentów podstawowymi narzędziami analizy trendów. Omówione zostaną: karty informacji, matryce, mapy kontekstów, mapy idei, narzędzia wykorzystywane przy burzy mózgów oraz metody mapowania historii
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z podstawowymi narzędziami analizowania trendów.
Literatura podstawowa1) Mościchowska I., Rogoś-Turek B., Badania user experience jako podstawa projektowania, t. , PWN, 2015, s. 493 2) Patton J., Mapowanie historyjek uzytkownika, t. , Helion, 2016, s. 254 3) Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, t. , Wolters Kluwer business, 2014, s. 219 4) Dragt E., How to Research Trends, t. , BISPUBLISHERS, 2017, s. 199 5) Scannell M., Mulvihill M., Zbiór gier doskonalących burzę mózgów, t. , Wolters Kluwer business, 2014, s. 218 6) Kumar V., 101 Designs Methods, t. , John Wiley and Sons, 2013, s. 321
Literatura uzupełniająca
Uwagi-