Metody i narzędzia w analizie trendów

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-MNAT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń obejmuje zapoznanie studentów podstawowymi narzędziami analizy trendów. Omówione zostaną: karty informacji, matryce, mapy kontekstów, mapy idei, narzędzia wykorzystywane przy burzy mózgów oraz metody mapowania historii
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z podstawowymi narzędziami analizowania trendów.
Literatura podstawowa1) Mościchowska I., Rogoś-Turek B., Badania user experience jako podstawa projektowania, PWN, 2015, s. 493 2) Patton J., Mapowanie historyjek uzytkownika, Helion, 2016, s. 254 3) Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer business, 2014, s. 219 4) Dragt E., How to Research Trends, BISPUBLISHERS, 2017, s. 199 5) Scannell M., Mulvihill M., Zbiór gier doskonalących burzę mózgów, Wolters Kluwer business, 2014, s. 218 6) Kumar V., 101 Designs Methods, John Wiley and Sons, 2013, s. 321
Literatura uzupełniająca
Uwagi-