Morfologia innowacji

2018L

Kod przedmiotu1472S1-MORINN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń obejmuje przygotowanie projektu związanego z procesem innowacyjnym. Student wybiera określony problem i bada jego rozwój i przekształcenia. Efektem ćwiczeń będzie projekt będący analizą rozwoju wybranego produktu, idei, wartości oraz opis czynników, które wpłynęły na proces ich rozwoju.
Opis wykładówTreść wykładów obejmuje omówienie teoretycznych i historycznych założeń teorii rozwoju i innowacji. Wykłady obejmują przedstawienie teoretycznego rozumienia kategorii rozwoju, postępu i innowacji oraz ich historycznych przeobrażeń. Istotnym elementem wykładu będzie przedstawienie zarówno psychologicznego, jak również społecznego oraz kulturowo-cywilizacyjnego fundamentu teorii rozwoju, postępu i innowacji.
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu wprowadzenie w problematykę związaną z tematyką zmiany i rozwoju oraz ukazanie specyfiki kategorii innowacji na tle innych kategorii opisujących rozwój. Jego celem jest unaocznienie złożoności problemu oraz niejednoznaczności w interpretowaniu rozwoju, postępu i innowacyjności. Celem kształcenia jest również pokazanie dylematów związanych z problematyka innowacji, które wiążą się z różnymi sposobami interpretacji zjawisk innowacyjnych, przede wszystkim innowacjami technologicznymi i społecznymi.
Literatura podstawowa1) Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, 2007 2) Eisenstadt S., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Oficyna Naukowa, 2007 3) Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, KUL, 1994 4) Matusiak K. B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, 2011 5) Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, UJ, 2008
Literatura uzupełniająca1) Rossi P., wyd. PAN, Zatonięcie bez świadka. Idea postępu, 1998r., tom 2) Wallerstein I., wyd. Dialog , Analiza systemów – światów. Wprowadzenie, 2007r., tom 3) Weber M., wyd. Poznańskie, Racjonalność, władza, odczarowanie, 2011r., tom 4) Arendt H., wyd. Aletheia , Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, 2011r., tom 5) Le Goff J., wyd. UW, Historia i pamięć, 2007r., tom
Uwagi