Myślenie i działanie projektowe (warsztat)

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-MiDP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńTreścią ćwiczeń jest praca warsztatowa nad określonym przedsięwzięciem. Treścią zajęć warsztatowych będzie nauczenie studentów pracy zespołowej przy wykorzystaniu narzędzie design thinking. Treść ćwiczeń będzie obejmowała przejście całego procesu design thinking, od empatyzacji, przez definiowanie problemu, ideację, budowanie prototypu oraz testowanie.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nauczenie studentów pracy zespołowej. Istotą zajęć będzie praca warsztatowa przy wykorzystaniu narzędzi metody design thinking
Literatura podstawowaScannell M., Mulvihill M., Zbiór gier doskonalących burzę mózgów, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014; Scannell M,., Cain J., Zbiór niedrogich gier szkoleniowych, Wolters Kluwer busiess, Warszawa 2014; Kumar V., 101 Designs Methhoods. A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization, John Wiley and Sons, New Jersey 2013; Davidson Frame J., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS Warszawa 2001;
Literatura uzupełniająca1) Ideo, Myślenie projektowe w bibliotekach, t. , www.designthinkingforlibreries.com, 2015, s. 112
Uwagi-