Myślenie i działanie projektowe

Design Thinking

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-MiDP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńTreścią ćwiczeń jest praca warsztatowa nad określonym przedsięwzięciem. Treścią zajęć warsztatowych będzie nauczenie studentów pracy zespołowej przy wykorzystaniu narzędzie design thinking. Treść ćwiczeń będzie obejmowała przejście całego procesu design thinking, od empatyzacji, przez definiowanie problemu, ideację, budowanie prototypu oraz testowanie.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nauczenie studentów pracy zespołowej. Istotą zajęć będzie praca warsztatowa przy wykorzystaniu narzędzi metody design thinking
Literatura podstawowa1) Scannell M., Mulvihill M., Zbiór gier doskonalących burzę mózgów, Wolters Kluwers Buisiness, 2014 2) Kumar V., 101 Design Methods, Wiley, 2013 3) Lawson B., How Designers Think, Architectural Press, 2005 4) Brenner W., Design Thinking for Innovation, Springer, 2016 5) Fontichairo K., Design Thinking, Cherry Lake, 2015
Literatura uzupełniająca1) Ideo, Myślenie projektowe w bibliotekach, www.designthinkingforlibreries.com, 2015, s. 112
Uwagi-