Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-MiNKM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. W. Wiktor, J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa 2013; J. Blythe, Komuniakcja marektingowa, PWE, Warszawa, 2002, PWN, 2013 2) J. Blythe, Komuniakcja marektingowa, PWE, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi