Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-MiNKM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJ. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa 2013; J. Blythe, Komuniakcja marektingowa, PWE, Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi