Przedmiot fakultatywny w języku angielskim

2019L

Kod przedmiotu1472S1-PFJA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceLektoraty z języka angielskiego.
Wymagania wstępneZnajomość języka angielskiego na poziomie C1.
Opis ćwiczeńĆwiczenia będą poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu analizy wybranych dzieł kultury wizualnej języku angielskim. Studenci będą zdobywali wiedzę merytoryczną w zakresie studiowanego kierunku, a także językową, niezbędną do sprawnego komunikowania się.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPoszerzenie umiejętności użycia języka angielskiego do pracy nad wybranymi tekstami kultury w języku angielskim.
Literatura podstawowa1) Barker C., Making Sense of Cultural Studies , t. -, SAGE, 2002, s. 66-153
Literatura uzupełniająca1) Stadler J. McWilliam K., Screen media , t. -, Allen and Unwin, 2009, s. -
Uwagi-