Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych

2017L

Kod przedmiotu1472S1-PPZR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaAnaliza rynku, (red.) H. Mruk, PWE, warszawa 2003; A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2004; Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi