Prototypowanie

2019L

Kod przedmiotu1472S1-PROT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBogdanienko J., Haffer M., Popławski W. , 2004 r., "Innowacyjność przedsiębiorstw", wyd. Wyd. UMK, Toruń.
Literatura uzupełniająca
Uwagi