Socjologia i antropologia kultury współczesnej

2017L

Kod przedmiotu1472S1-SAKW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia są próbą analiz i interpretacji współczesnych zjawisk kultury w perspektywie kategorii, pojęć, hipotez i teorii wypracowanych przez socjologów i antropologów kultury (nie tylko współczesnych). Omawiane są problemy wymiany społecznej, wspólnotowości, rytuału, tożsamości kulturowej, magii i religii.
Opis wykładówWykłady obejmują definicje i teorie kultury, przedstawiają różnice i podobieństwa między takimi pojęciami jak „kultura”, „społeczeństwo”, „sztuka”, „kultura wysoka” i „kultura popularna”. Omawiane są klasyczne prace antropologów kultury (Edward Tylor, Bronisław Malinowski, Ruth Benedict, Margaret Mead, Claude Levi-Strauss, Clifford Geertz) i socjologów kultury (Michel Foucault, Pierre Bourdieu). Przedstawione są problemy związane z kategoriami tożsamości kulturowej, władzy i podmiotowości, zróżnicowania kulturowego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami kultury, przede wszystkim z tymi, które analizują i interpretują kulturę współczesną. Student powinien znać sposoby interpretowania zjawisk kultury współczesnej w kategoriach proponowanych przez antropologów i socjologów kultury.
Literatura podstawowaKłoskowska, Antonina, Socjologia kultury, Warszawa 2007 Ewa Nowicka i Małgorzata Głowacka-Grajper (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007 Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998. Wendy Griswold, Socjologia kultury. Kultura i społeczeństwo w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013. Marian Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniającaMarian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003. Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004. Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998
Uwagibrak