Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa

2019L

Kod przedmiotu1472S1-SEMLICP3
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodologie ogólne i szczegółowe realizowane w programie studiów.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrace nad finalnymi etapami prac dyplomowych, weryfikacja założeń i osiągniętych wyników. Analiza możliwości praktycznej realizacji projektów. Przygotowanie obrony prac (formalności, oświadczenia i procedury antyplagiatowe, archiwum prac dyplomowych, recenzje, przebieg egzaminu). Podsumowanie cyklu seminariów.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaFinalizacja prac na pracami licencjackimi i projektami, przygotowanie prac i studentów do egzaminu dyplomowego.
Literatura podstawowaApanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005; Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Warszawa 2004; Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tekstu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998; Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000; Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005; Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005; Zarządzenia rektora UWM w Olsztynie oraz dziekana Wydziału Humanistycznego w zakresie procedur dyplomowania.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak