Socjologia

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-SOCJ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSocjologia jako nauka o życiu społecznym i jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych. Jednostka w społeczeństwie – zagadnienie socjalizacji i kontroli społecznej. Charakterystyka zbiorowości i grup społecznych. Rodzina jako przykład grupy społecznej. Kultura jako przedmiot zainteresowania socjologii. Nierówności i stratyfikacja.
Opis wykładówPrzedmiot, funkcje i problemy badawcze socjologii. Podstawy życia społecznego. Struktura społeczna - ruchliwość i zróżnicowanie społeczne oraz procesy i zmiany społeczne. Wybrane obszary analizy socjologicznej - socjologie szczegółowe: socjologia rodziny, socjologia wsi i miasta, socjologia wyborów politycznych, socjologia mniejszości, socjologia narodu. Metodologia - główne założenia, zasady i błędy w badaniach społecznych. Socjotechnika - manipulacje, wybrane techniki sterowania motywacją ludzką.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom problematyki, którą zajmuje się socjologia, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w rodzinie, grupach rówieśniczych, grupach celowych, narodzie i Polsce.
Literatura podstawowa1) Szacka B., 2008r. "Wprowadzenie do socjologii", wyd. Oficyna Naukowa; 2) Sztompka P., 2003r., "Socjologia", wyd. Znak, 3) Berger P. 2001r. "Zaproszenie do socjologii", Warszawa, 4) Giddens A., 2006r. "Socjologia", Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagi