Socjologia konsumpcji

2017L

Kod przedmiotu1472S1-SOCKON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaAldridge Alan, Konsumpcja, Warszawa 2006. Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, (red.), Aldona Jawłowska, Marian Kempny, Warszawa 2005. Aldridge Alan, Rynek, Warszawa 2006. Baudrillard Jean, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006. Bauman Zygmunt, Konsumowanie życia, Kraków 2009. Golka Marian, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012. Veblen Thorstein, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971. Ritzer George, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001. Szczepański Jan, Konsumpcja a rozwój człowieka: wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Warszawa 1981.
Literatura uzupełniająca
Uwagi