Społeczeństwo informacyjne

2018L

Kod przedmiotu1472S1-SPINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInformatologia, Technologie informacyjne, Heurystyka informacyjna, Zachowania informacyjne, Zarządzanie informacją i wiedzą
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu informatologii, zarządzania informacją i wiedzą oraz korzystania z Internetu
Opis ćwiczeńCzłowiek w świecie informacji - wyzwania i zagrożenia. Studia przypadków.
Opis wykładówPojęcie, wyznaczniki i koncepcje społeczeństwa informacyjnego. Powszechny dostęp do informacji. Jakość informacji
Cel kształceniaZapoznanie z problematyką społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa sieciowego) oraz wiążącymi się z nim wyzwaniami i ograniczeniami
Literatura podstawowa1) Red. Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro i Wiesław Daszewski., Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie., SBP, 2006 2) Woźniak-Kasperek, Jadwiga, Wiedza i język informacyjny., SBP, 2011 3) Virilio, Paul, Bomba informacyjna, Sic, 2006 4) Muszyński, Jerzy, Społeczeństwo informacyjne, Adam Marszałek, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi