Sztuka wystąpień publicznych

2019L

Kod przedmiotu1472S1-SZWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńTematyka ćwiczeń obejmuje sztukę wystąpień publicznych w jej retorycznym aspekcie. Studenci zostają zaznajomieni z najważniejszymi elementami tego rodzaju wystąpień. Istotne znaczenie ma ściśle praktyczny wymiar zajęć, czyli wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego przygotowania i wygłoszenia wystąpienia publicznego z wykorzystaniem podstawowych chwytów retorycznych oraz zastosowaniem metod komunikacji niewerbalnej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzedmiot służy wprowadzeniu w problematykę i specyfikę sztuki wystąpień publicznych z naciskiem na naukę skutecznej argumentacji. Ma wykształcić w studentach umiejętność skutecznego przekonywania audytorium. Celem kształcenia jest także pokazanie studentom zasad, którymi rządzi się perswazja, oraz przedstawienie metod pozwalających na stosowanie chwytów retorycznych zamiast argumentacji o charakterze merytorycznym.
Literatura podstawowa1) Jamrożak B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań, t. , , 1996, s. 2) Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, t. , , 1998, s. 3) Lichański J. Z., Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, Warszawa, t. , , 2001, s. 4) Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce, t. , , 2003, s.
Literatura uzupełniająca1) Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Toruń, t. , , 2004, s.
Uwagi-