Technologie informacyjne

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnych
Opis ćwiczeńSprawdzenie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu obsługi programów biurowych: edytora tekstów, arkusz kalkulacyjnego, prezentacji multimedialnych. Internet jako narzędzie w pozyskiwaniu informacji. Trendwatching w Internecie – analiza stron internetowych. Trendsetting w sieci – analiza przydatności stron internetowych. Coolhunting w Internecie – poszukiwanie trendów w przestrzenie wirtualnej. Wyszukiwanie i analiza stron internetowych zajmujących się analizą trendów. Narzędzia do analizy trendów w Internecie m.in. Google Correlate
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem jest przygotowanie studenta do sprawnego obsługiwania podstawowych programów z zakresu MS Office oraz wykorzystania zasobów Internetu pod kątem funkcjonujących w sieci zasobów dotyczących analizy trendów
Literatura podstawowa1) A. Jarocki, 2008r., "ABC MS Office 2007 PL", wyd. HELION, 2) A. Kula, 2003r., "Abc Word 2003 PL", wyd. HELION, 3) K. Masłowski, 2004r.,"Excel ćwiczenia zaawansowane", wyd. HELION, 4) R. Zimek, 2008r., "PowerPoint 2007 PL. Ćwiczenia", wyd. HELION, 5) M. Sokół, 2008r.,"Internet. Kurs.", wyd. HELION.
Literatura uzupełniająca1) J. C. Levinson, Ch. Rubin, Marketing partyzancki on-line, t. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998 , s.
Uwagi