Teoria innowacji społecznych

2019L

Kod przedmiotu1472S1-TIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń obejmuje analizę i omówienie konkretnych przykładów innowacyjności społecznej. Ćwiczenia będą koncentrowały się na poszukiwaniu istoty innowacyjności społecznej oraz jej konkretnych manifestacji w życiu jednostkowym i społecznym. Treść ćwiczeń będzie obejmowała również przedstawienie tzw. dobrych praktyk innowacji społecznych oraz próbę przygotowania projektu związanego z innowacjami społecznymi.
Opis wykładówTreść wykładów obejmuje omówienie teoretycznych i historycznych założeń teorii innowacji społecznych. Wykłady obejmują przedstawienie teoretycznego rozumienia kategorii innowacji społecznych oraz jego historycznych przeobrażeń. Istotnym elementem wykładu będzie przedstawienie zarówno psychologicznego, jak również etycznego, społecznego oraz kulturowo-cywilizacyjnego fundamentu teorii innowacyjności społecznej
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu wprowadzenie w problematykę związaną z tematyką zmiany i rozwoju oraz ukazanie specyfiki kategorii innowacji społecznych na tle innych kategorii opisujących rozwój. Jego celem jest unaocznienie złożoności problemu oraz niejednoznaczności w interpretowaniu innowacji oraz innowacji społecznych. Celem kształcenia również zapoznanie historycznymi źródłami innowacji społecznych i konkretnymi działaniami z zakresu innowacyjności społecznej.
Literatura podstawowa1) Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna : Polacy wobec nowoczesności - raport z badań, PWN, 2007 2) Grotowska S., Doświadczenia zmian społecznych, NOMOS, 2010 3) Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, 2007 4) Eisenstadt S., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji,, Oficyna Naukowa, 2007 5) Matusiak K. B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, 2011
Literatura uzupełniająca1) Klein N., wyd. Świat Literacki, No logo, 2004r., tom 2) Harvey D., wyd. Bęc Zmiana, Bunt miast : prawo do miasta i miejska rewolucja, 2012r., tom 3) Makarewicz-Marcinkiewicz A., wyd. Adam MArszalek, Nowa gospodarka : uwarunkowania polityczne i konsekwencje społeczne, 2013r., tom 4) Raich M., Klimek J., wyd. Difin, Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, 2011r., tom 5) Florida R. L, wyd. NCN, Narodziny klasy kreatywnej : oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, 2010r., tom
Uwagi