Teorie zmian społecznych

2017L

Kod przedmiotu1472S1-TZS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń zostaną rozszerzone treści zaprezentowane na wykładach. W odwołaniu do literatury przedmiotu studenci zmierzać będą do analizy zmian od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych. Pod kierunkiem prowadzącego zajęcia dokonana będzie próba wyjaśnienia i interpretacji zależności między wieloma czynnikami decydującymi o zmianach. Uczestnicy ćwiczeń podejmą refleksję nad złożonością systemu światowego i przeobrażeń społecznych.
Opis wykładówW trakcie wykładów studenci zapoznają się z aparaturą pojęciową związaną z problematyką zmian społecznych. Na zajęciach zostaną omówione najważniejsze koncepcje zmiany społecznej w ujęciu chronologicznym i problemowym. W czasie wykładów przedstawione będą główne czynniki decydujące o zmianach w skali makrospołecznej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami umożliwiającymi analizę, interpretację i rozumienie zmian społecznych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z klasycznymi i współczesnymi koncepcjami zmiany społecznej w perspektywie historycznej i skali makrospołecznej.
Literatura podstawowaSztompka P., Socjologia zmian społecznych, IW Znak, Kraków 2005; Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, (red.) J. Kurczewska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999; Jelonek A.W., Tyszka A., Koncepcje rozwoju społecznego, Scholar, Warszawa 2001; Władza i społeczeństwo, (red.) J. Szczupaczyński, Scholar, Warszawa 1995; Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. UŚ, Katowice 2005;
Literatura uzupełniającaImponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, (red.) P. Sztompka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999; Tradycja i nowoczesność, (red.) J. Kurczewska, J. Szacki, PIW, Warszawa 1984; Szczepański M.S., Teorie zmian społecznych. Teorie modernizacji, Wyd.UŚ, Katowice 1990; Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa 1995; Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Scholar, Warszawa 2008; Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, PWN, Warszawa 1996; Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Wyd. UMK, Toruń 2002; Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, Scholar, Warszawa 2004; Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań 2003; Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001;
Uwagibrak