Teorie zmian społecznych

2017L

Kod przedmiotu1472S1-TZS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW ramach ćwiczeń zostaną rozszerzone treści zaprezentowane na wykładach. W odwołaniu do literatury przedmiotu studenci zmierzać będą do analizy zmian od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych. Pod kierunkiem prowadzącego zajęcia dokonana będzie próba wyjaśnienia i interpretacji zależności między wieloma czynnikami decydującymi o zmianach. Uczestnicy ćwiczeń podejmą refleksję nad złożonością systemu światowego i przeobrażeń społecznych.
Opis wykładówW trakcie wykładów studenci zapoznają się z aparaturą pojęciową związaną z problematyką zmian społecznych. Na zajęciach zostaną omówione najważniejsze koncepcje zmiany społecznej w ujęciu chronologicznym i problemowym. W czasie wykładów przedstawione będą główne czynniki decydujące o zmianach w skali makrospołecznej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami umożliwiającymi analizę, interpretację i rozumienie zmian społecznych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z klasycznymi i współczesnymi koncepcjami zmiany społecznej w perspektywie historycznej i skali makrospołecznej.
Literatura podstawowa1) Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków: Znak, 2005 2) Kurczewska J (red.), Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1999 3) Jelonek A.W., Tyszka A., Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa: Scholar, 2001 4) Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wyd. UŚ, 2005 5) Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2013 6) Gdula M., Nijakowski L. (red.), Oprogramowanie rzeczywistości społecznej, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, 2014
Literatura uzupełniająca1) Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2001 2) Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Poznań: Wyd. Zysk i Ska, 2003 3) Gorlach K., Mooney P., Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: Scholar, 2008 4) Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Toruń: Wyd. UMK, 2002 5) Porta D. D. i Mario D., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków: WUJ, 2009
Uwagibrak