Wymiana dóbr i idei w internecie (warsztat )

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-WDII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Warsztaty
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaSzulc R., Kobylański A., 2014, "E-biznes", wyd. UWM w Olsztynie Niedźwiedziński M., 2004, "Globalny handel elektroniczny", wyd. PWN Afuah A., Tucci C. L., 2003, "Biznes internetowy, strategie i modele", wyd. Oficyna Ekonomiczna
Literatura uzupełniająca
Uwagi