Wybrane elementy historii i teorii sztuki

2018L

Kod przedmiotu1472S1-WEHiTS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza ogólna z zakresu historii kultury.
Opis ćwiczeńZapoznanie z tematyką przedmiotu, przedstawienie literatury i warunków uzyskania zaliczenia. Przedmiot badań teorii i historii sztuki. Sztuka, dzieło sztuki, styl – wprowadzenie do zagadnień. Podział sztuk i ich specyfika. Analiza i opis formy dzieła sztuki. Analiza i interpretacja treści dzieła sztuki. Przełomowe momenty w historii sztuki na wybranych przykładach.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaDostarczenie podstawowej faktografii z zakresu teorii i historii sztuki, przedstawienie jej metod badawczych. Prezentacja dzieł sztuki jako tekstów kultury współbrzmiących z kontekstem historycznym, politycznym i światopoglądowym swego czasu. Wyłonienie momentów zmiany, pojawienia się zwiastunów nowych zjawisk w sztuce. Zachęta do samodzielnego poszerzania wiedzy o sztuce.
Literatura podstawowa1) Krakowski P., 1. Krakowski P., O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981. 2. Pevsner N., Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, tł., J. Wiercińska, Warszawa 1978. 3. Pevsner N., Historia architektury europejskiej, t. 1-2, Warszawa 1980. 4. Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 2006. 5. Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1978. 6. Bieszczad L. (red.), Wiek Awangardy, Kraków 2006. 7. Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011. 8. Białostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982. 9. Potocka M. A., Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną, Aletheia, 2007. 10. Żadowa Ł. A., Poszukiwania i eksperymenty. Z dziejów sztuki rosyjskiej i radzieckiej lat 1910-1930, Warszawa 1982., Warszawa, 1981
Literatura uzupełniająca
Uwagi