Wykład monograficzny IV (socjologiczny)

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-WYKIV
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi