Zachowania informacyjne

2017L

Kod przedmiotu1472S1-ZACHINF
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInformatologia, Technologie informacyjne
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu informatologii i korzystania z Internetu
Opis ćwiczeńPrzykłady badań użytkowników informacji, ich potrzeb informacyjnych i zachowań informacyjnych. Obserwacje zachowań, potrzeb i barier informacyjnych użytkowników z różnych grup, wyodrębnionych według wybranych kryteriów (wiek, płeć, zainteresowania, kompetencje informacyjne etc.)
Opis wykładówWyjaśnienie pojęć: podmioty procesów informacyjnych, zachowania informacyjne, potrzeby informacyjne. Rodzaje i modele zachowań informacyjnych. Teorie wykorzystywane w interdyscyplinarnych badaniach związanych z zachowaniami informacyjnymi. Kultura informacji i kompetencje informacyjne. Metodyka badań użytkowników informacji.
Cel kształceniaZapoznanie z problematyką użytkowników informacji, zachowań informacyjnych i potrzeb informacyjnych różnych grup odbiorców oraz nowymi koncepcjami dotyczącymi podmiotów procesów informacyjnych.
Literatura podstawowa1) Materiały z konferencji ISIC, Materiały z konferencji 'ISIC: the information behaviour conference' publikowane na łamach elektronicznego czasopisma "Information Research" od lat 90tych XX wieku, co dwa lata. Konferencja 2018 w Polsce., Information Research, 2018 2) Godbold, Natalya, Beyond information seeking: towards a general model of information behaviour. Information Research, vol. 11, no. 4, http://InformationR.net/ir/11-4/paper269.html, t. 11(4), Information Research, 2006 3) Dragt, Els, How to research trends, Bispublishers, 2017 4) Mierzecka-Szczepańska, Anna, Badania zachowań informacyjnych, Warszawa: SBP, 2013 5) Red. W. Babik, Nauka o informacji, Warszawa: SBP, 2016
Literatura uzupełniająca1) czasopismo, ZIN. Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne, , 2) czasopismo, PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, , 3) Kamińska-Czubała, B., Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y, Wydaw.SBP, 2013 4) Batorowska, H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej, Wydaw.SBP, 2013 5) Kjaer, A., The trend management toolkit: a practical guide to the future., Palgrave Macmillan, 2014 6) Singh, S., New mega trends. Implications for our future lives., , 2012 7) Kisilowska, M., Kultura informacji, Wydaw.SBP, 2016
Uwagi