Zarządzanie marką

2018L

Kod przedmiotu1472S1-ZARZMAR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawy marketingu i zarządzania
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Symboliczne znaczenie marki (wyróżniki marki, wartość, kultura, osobowość) 2. Tożsamość i wizerunek marki 3. Pomiar wizerunku marki. 4. Pozycjonowanie marek. 5. Komunikacyjne aspekty zarządzania marką (promocja i reklama). 6. Case Studies. Przykłady prawdziwych firm, działających na polskim rynku.
Opis wykładów1. Marketingowe rozumienie produktu 2. Istota marki i jej funkcje 3. Wartość i siła marki 4. Struktura nazwy 5. Klasyfikacja marek 6. Wpływ opakowania na markę 7. Komunikacja. Reklama i Public Relation 8. Satysfakcja i lojalność klienta
Cel kształceniaCelem kształcenia jest prezentacja zagadnień związanych z istotą kreowania i zarządzania marką. Począwszy od momentu określenia jej unikatowej użyteczności i tożsamości, poprzez proces tworzenia nazwy marki, budowę świadomości jej istnienia, zachęcenie konsumenta do zakupu i budowę lojalności.
Literatura podstawowa1) Jacek Kall , Ryszard Kłeczek , Adam Sagan, Zarządzanie marką , Oficyna Ekonomiczna, 2013 2) Jacek Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, 2001
Literatura uzupełniająca1) De Chernatony, Leslie, wyd. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Marka, 2003r., tom
Uwagibrak